[cafef] ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH GPMB TRONG NĂM 2020, KHỞI CÔNG SÂN BAY LONG THÀNH VÀO ĐẦU NĂM 2021Theo đó,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cần tập trung chỉ đạo cụ t

[cafef] ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH GPMB TRONG NĂM 2020, KHỞI CÔNG SÂN BAY LONG THÀNH VÀO ĐẦU NĂM 2021Theo đó,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cần tập trung chỉ đạo cụ t

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cần tập trung chỉ đạo cụ thể, quyết liệt để hoàn thành cơ bản mặt bằng trong năm 2020, kịp thời phục vụ khởi công dự án cảng hàng không Long Thành.

Để dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có thể khởi công vào quý 1/2021, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành công tác xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất công tác kiểm đếm, thẩm tra nguồn gốc đất.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Đồng Nai tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng các khu tái định cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xã hội… với tinh thần quyết liệt, kịp thời hơn. Người đứng đầu Chính phủ giao các Bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp, kịp thời hỗ trợ tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng dự án.

Cụ thể, Bộ Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành đầy đủ định mức xây dựng, định mức chi phí… hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai và các địa phương xây dựng bộ đơn giá mới để làm cơ sở lập dự toán các công trình… Các nội dung này cần hoàn thành trong tháng 5/2020.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong việc xử lý chênh lệch giữa các khung chính sách và các vấn đề vướng mắc khác. Bộ Giao thông vận tải kịp thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; chỉ đạo triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành bảo đảm tiến độ.

Hạ Vy

Link bài báo: https://cafef.vn/day-nhanh-tien-do-hoan-thanh-gpmb-trong-nam-2020-khoi-cong-san-bay-long-thanh-vao-dau-nam-2021-20200429094211968.chn